President Kaljulaid ütel’, et elämi kõgõ jõukambal aol, mis seol maal kunagi om olnu. Et parõmbalõ olõ-i mi tan kunagi elänü.

Tulõ nõun olla. Presidendil om maja Tal’nan, suvila Harjumaal ja kats kortõrit Mustamäel. Tõtõstõ, Eestil ei olõ kunagi nii häste lännü. Järgmäne aastak lätt viil parõmbidõ: vällärendidü kortõri toova tullu.

Sammamuudu tuu sisse ettevõtlustõ pant raha. President om osalinõ kaardifirman Regio ja pääle tuu om täl kolm esi aktsiaportfelli. President om kimmähe tubli, tark päälegi, ja Eesti omgi õnnõ tublidõ ja tarku inemiisi riik.

Ma olõ sammamuudu tubli. Mul omma egäl puul ravva tulõn. Vanaesä ütel’, et ravva piät kõik aig tulõn olõma, ja mul ommaki. Õnnõ mu tuli ei pala kõgõ parõmbidõ, tuli om rauda täüs. Või-olla olõs mõnõ halo kah pidänü viskama?

Saa tulõ palama, nakka palka kah saama. Kimmähe. Tubli inemine piätki kõvva palka saama, selle et ku tähtsä ammõdi pääl om niru palk, om tüütäjä valmis musta rahha vasta võtma ja korruptsioonin üten lüümä.

Mi, tubli, nakkami vargilõ, ku ti meile kõvva palka ei massa. Ja ti massati, kos ti päseti! Egä lumbi veeren teemi teile muido Tallinkit ja egä uulidsanuka pääle kaivami üte Utahi hüdsekaivandusõ.

Mul ei olõ ka ti, veidemb tublidõ vasta midägi. Ti võiti sammamuudu tetä, saatkõ uma CV Maxima puuti ja pankõ sinnä ala: ku ti mullõ kõvva palka ei massa, minka ma jõvvas uma latsõ är süütä, nakka ma vargilõ. Kaegõ, mis teile vastatas.

Ega meil, tublidõl, om kah rassõ. Järgmädse 25 aastaga lätt nii pall’o tüükotussit robotidõ ja automaatiga pääle üle, et ku sa ei olõ esieränis tubli vai robot, ei olõ sinno tüüturu pääl vaia.

Puutõn omma joba parhilla automaatkassa, bussipiledi saat Internetist är osta ja automaadin vällä printi, õigõ pia ei olõ vaia ei bussijuhti, müüjät ega laotüülist. Kohe sa nä panõt, süvvä ja rõivit tahtva nä õks. Ku sa näile ei anna, nakkasõ jaurama.

Võro instituudi asõmõlõ pandas üts võro keele kvantarvuti-robot, tuu kõnõlõs samal aol kõigi Võro inemiisiga, ütles tere hummogust, mis ilm vällän om, edendäs ütteaigu kiilt ja tüütäs vällä sõnaraamatit ni e-opiraamatit.

A mis sa direktri Kuuba Raineri ja projektijuht Eichenbaumi Külliga tiit? Ei olõ ülearvo tubli, lihtsäle hariligu võro inemise, a aigladsõ ja energiät kulutasõ pall’o. Saadas põllutöiele, a sääl om joba kaalirobot iin, maaparandusõn lapjurobot.

Eks ma viska sõs näile vahel palakõsõ. Jätat nälgä, nakkasõ mässämä. Om joba nättü toda klassivihha ja muud säänest.

Olavi Ruitlane
Ruitlasõ Olavi,
tubli miis

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit