Üleminevä aasta oll’ latsi umaloomingukonkursi «Mino Võromaa» 30. aastapäiv, mille puhul ilmu kõiki konkurssõ parõmba luu kogomikun «Tsõõrikväeline». Raamadu um kunstilidsõlt kujondanu Võromaalt peri nuur kunstnik Sepä Joosep.

Edimäne kogomigu piltenäütüs oll’ Võro latsiraamadukogon ja täämbädses pääväs um näütüs jõudnu Leevi rahvamajja. Päämine põhjus um tuu, et Joosep um latsõpõlvõn küländ pall’o olnu Leevil uma vanaimä puul. Näütüse vallategemisel ütel’ kunstnik, et tahassi iks parhillaki siiä tulla ja siin olla, a opminõ ei lupa tuud nii tihtsäle tetä. A täl um latsõiäst meelen pall’o pilte, mis umma saanu uma kujo raamatun «Tsõõrikväeline». Näütüses võit pilte pääl är tunda vanaimä pini Laika, kellega Joosep maal ollõn ümbre juussõ. Ka kodomaja ja suidsusann umma pilte pääl uma kujo saanu.

Näütüs um Leevi raamadukogon vallalõ urbõkuu keskpaigani.

Liiva Aasa

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit