15. ja 16. hainakuul opatas Harglõ vallan Parmu ökokülä talgukeskusõn hobõsõga hainatüüd.

Plaanin om hobõsõ niidümassinaga niitä, kaaruta, suurõrihäga hain kokko riibu, hain kokko vitä ja kuhja panda. Tüüd oppasõ Raudsepä Kalev ja Tiidu Raul.

Kiä taht koolitusõlõ minnä, piät hinnäst kirja pandma: Marelle Mangus, tel 5198 9796, e-post marelle.mangus@gmail.com.

Koolitust kõrraldas keskkunnaammõt, tugõ keskkunnainvesteeringide keskus. Teedüst saa parmu.ee.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit