Poliitikist võro keelen

Võro keele nätäl trehväs’ ütte Eesti valitsusõ sadamisõga. Raadion aroti saatõjuhi vana valitsusõ maahavõtmist ja vahtsõ võimulõsaamist.
«Rõivas pruugiti är ja visati minemä,» arot’ üts saatõjuht. «Rõivas – tuu om puhas võrokiilne nimi jo. A kuis om võro keeli ärpruugitu rõivas – tuu om jo pulst! Vahtsõnõ pääministri tulõ meil Ratas, tuu om võro keeli Tsõõr!»

Tõnõ saatõjuht sõrmits’ võro-eesti sõnaraamatut ja löüdse säält, et tsahkna om eesti keeli sookail.

«Tsahkna kotsilõ ütles botaanigaraamat, et tuu hõng pand pää haltama,» selet’ tä. «Kai ETV «Foorumi» saatõn jupp aigu, kuis Tsahkna mulgaht’ – no tõtõst nakas’ pää haltama. Ja tsahkna pidi viil kusõlõ kah ajama, no tiiät, ma piätki nüüt kipõlt är käümä…»

Vahtsõst nimest

Võro liina mehel ja naasõl oll’ üle hulga ao asja Pikäle uulitsalõ. Ega sääl pall’o näide meelen muutunu es olõki. Hää miil oll’, ku silmä jäi midägi vanna tutvat.

«Näet – Võru Rõivas,» lugi naanõ maja päält silti, mis paistu kavvõlõ.

«Ei tiiä, kas inämb kõlbas,» ütel’ miis. «Parõmb olõs Võru Peenhäälestüs. Tähendüs om iks üts ja tuusama.»

Kuulsõt poodin, tohtri man vai muial nal’alist jutuajamist? Kirota tuust info@umaleht.ee vai kõnõlõ är tel 782 2221!

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit