Brežnev Kasaritsan sannalava pääl

Ilosal põimukuu pühäpääväl sai suguvõsa kokko Kasaritsan põlistalon. Süüdi-juudi ja aeti juttu. Egälütel oll’ määnegi vahva mälestüs edevanõmbidõ talost.

Häste lätsi jutu tuust, kunas tan edimäne kõrd om käütü. Naanõ, parhilla mitmõ latsõlatsõ vanaimä, kõnõl’, kuis tä mõnõ aasta vannusõn üten imä ja esä ni tsipa vanõmba velekesega pulman oll’.

Tuu oll’ tuu aasta, ku vinneaignõ riigipää Brežnev tekk’ visiidi Kuubalõ. Tollõst sündmüsest pudrassi raadio ja televiisor nätäl aigu.

Päiv oll’ pulmatarõn pikk ja kirriv. Pall’o pulmalidsõ jäi tall’o üüses. Väiku latsõ upitõdi sannalava pääle, suuri inemiisi asõmõ olli lava veere all põrmandu pääl. Kõik jo tarrõ ja aidalakka är es mahu.

Vasta hummogut tund’ tütärlats, et täl om kitsas maada. Tä põrot’ jalaga velekesele, nii et tuu pudõni lava päält alla suuri inemiisi hulka. Perrä hõigas’ väiku tütrik lausõ, midä oll’ egä päiv kuulnu: «Brežnevi visiit Kuubalõ!»

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit