Uhkõ suusasõit

Koolipoiss üten Võromaa alõvikun sõit’ suusõga kodomaja mano. Suusk juussõ kipõlt.

Parajalõ tull’ timä kodomajast vällä kooli direktri, kes käve poisi imä käest piimä tooman. Kokkopõrkaminõ oll’ sääne, et poiss pikäle maan, direktri kõgõ piimäkarraga säälsaman pikäle ja piim lumõn.

Direktri nuumsõ koolipoissi nigu esä ja ütel’, et kats nädälit ei olõ poisil spordisaali asja. Et tego oll’ hää sportlasõga, oll’ tuu kõva karistus.
Seo mälestüse kõnõl’ naarulidsõlt tuusama inneskine koolipoiss, kes om ammu täüsmiis. Direktri pääle tä vihha es piä.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit