Kotus vahtsõ ordõni jaos

Läbi saanu aasta lõpun kõnõldi jäl üle pikä ao Breþnevist, kiä olõs 110aastadsõs saanu. Tuu umaaignõ riigimiis eläs anõkduutõ kaudu täämbädseni rahva mälun. Elo esi teküt’ noid anõkduutõ mano.

Lugu juhtu 1976. aastal, ku dorogoi Leonid Iljitš 70. sünnüpäivä pidi. Ku ausa olla, sis oll’ tä joba põdurakõnõ. Rajoonilehile saadõti Tal’nast piraka metallklišee pildi trükmises. A hummogu, ku leht oll’ trükitü, näimi, et esäkese kuhti pääl oll’ valgõ tsõõrik plekk. Trükütehniline aps. Kuis tuud parteikomiteele är selletä?

Naistõrahvas, kes lehte kokko pand’ ja aolehe vällänägemise iist vastust kand’, oll’ tunnõt lõvvapoolik. Tä ütel’ maru rahuligult: «Ütlemi, et taa om kotus vahtsõ ordõni jaos.»

A es olõki vaia midägi seletä. Päiv ildamba tull’ sõnnom, et suurõ juubõli puhul sai riigiesä rõnda järekõrdsõ kangõlasõ kuldtähe.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit