Kitsõtallõ ja matõmaatiga

Umaaigsõ Kolepi kooli matõmaatigaoppaja Tedre Linda pidi kitsi. Oppajat kutsuti Kitsetädis.

Kõrd talvõl, ku ilmajaam lubasi väega külmä üüd, pallõl’ Kitsetädi kooli direktri käest lupa kitsõtallõ üüses koolimajja lämmäle laskõ.

Hummogu sai selges, et eläjä olli eelmidsel pääväl tettü matõmaatiga kontrolltüü nahka pistnü. Ku oppaja latsilõ tuud kurba uudist kuulut’, plaksuti latsõ hääst meelest kässi. A direktri Koemetsa Liis soovit’ vahtsõt kontrolltüüd mitte õkva pääle tetä. Tä arvas’ elotargalt: «Latsi käest ei tohe näide rõõmu är võtta!»

Tedre Linda tiidse kitsist kõkkõ. Ku mõnõ koolipoiskõsõ vihk oll’ väega mustõnu, ütel’ Linda toda kaiõn iks: «Seod ei süü esiki kits!»

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit