Mille Haanin hernest es saa külbä

Õndsa Hruštšovi vai lihtsäle Nikita valitsõmisõ aol ai üts kampaania tõist takan. Iks tuuperäst, et Ameerikast ette jõuda. Kõgõpäält mais, sis hernes ja uba, tsukrupiit kah… Täämbä tiiämi, mis tuust kõgõst vällä tull’. A partei käsk tull’ täütä. Kontrolli korgist kommisjoonõst nika aokirändüseni hoitsõ silmä pääl.

Võro lehe mant saadõti aokirändüse praktikant Haanilõ. Säält oll’ jõudnu toimõndustõ kaibus, et hernest ei olõki külbetü. Inne ku agronuum midägi selletä sai, võtsõ sõnna külätark Luku Kusta: «Mi põllu omma tan mäki otsan. Hernes om tsõõrik ja veerüs mäest alla. Sääl nokva tsirgu herne är. Nii läts’ seo põlluga.»

Niimuudu liinatütrigust aokirändüse praktikant kirot’ kah. A timä kirätükk lehte es jõvva.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit