Koroona tõi nuurusõ tagasi

Haani turismitalu peremehel oll’ väiku juubõl. Nigu õks, olli hää sõbra küllä tulnu.

Abielopaar Kasaritsast võisõ hinnäst tollõlõ perrele uma tütre perrä eski sugulaisis pitä. Ku oll’ süüdü ja juudu, ütel’ peremiis koroonalavva poolõ kaiõn: «Testi tan koroonaviirust. Ilman ei tiiä, määndsest maailma nukast omma inemise mi mano puhkama ja luudust imetlemä tulnu. Pelgämä piät!»

Jutt jumala õigõ. Õnnõ et kõnõlõja silmä olli naaru täüs. Tiidä puha, haanimehe asi…

Kasaritsa külälidse kibõli hinnäst «testmä». Mängiti katõkõistõ, perän tõisiga kah paarinmängu.

Vahepääl es olõ aastit mängitü. Koroonalavva takan nä EPAn oppõn tutvas saiva. Tundu nii, et nuurus olõs nigu tagasi tulnu…

«Hää, et taa viirusõ peiteaig lõpus selges sai,» tunnust’ peremiis kah kallit küläliidsi.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit