Lahja äriprojekt

Latsirahha naati mano masma. Üte suurõ perre imä oll’ väega õnnõlik tuu 33 euro üle, mis timä arvõ pääle lisas sattõ.

«Ütskõrd tunnõ, et latsist om kassu,» kitt’ tä. Riigitüül tä latsi peräst jo pall’o kävvü es saa.

Latsõ omma aastidõga suurõs kasunu, kõgõ noorõmb viil sõkk koolitiid. Õnnõs eläs suurõmb osa latsist kodo lähkül. Ja kavvõmbaltki tullõn löüdäs kodotii üles. Tuukõrd, ku uudis rahast imä rõõmust hõiskama pand’, istõ latsõ jäl esäkoton ümbre lavva.

«A ku sa tuu raha kolmõkümne aasta pääle är jaotat, om seo iks lahja äriprojekt,» arvas’ üts suurõ perre latsist. Tõõsõ nooguti timä jutu pääle.

Nuu vanõmba tulli Võromaalõ tallo elämä kolmkümmend aastat tagasi. Sis nakas’ latsivägi kah kasuma. Ku küsti, midä talon tetäs, ütel’ imä, et seo talo om latsi kasvatamisõ talo. Tä es võlsi. Muidoki kasvatõdi ka eläjit ja aiavillä, et pere iks söönüs saanu.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit