Midägi hääd kah!

Kõva tuulõhuug vei minevä kuu pühäpääväl Võro alajaama päält katussõ ni eelektri kattõ Võro liinast ja maakunnast. Liinan tull’ tä tagasi vasta üüd. A mitu tunni pümmen olla oll’ inemiisile midägi vahtsõt. Tuust kõnõldi iispäävä egäl puul. Latsiaian kah.

Vanõmba rühmä latsõ olli eelektriunodõ pääle pahanu, et telekast es saa multikit kaia ja arvudimängõ mängi. A väiku Siim oll’ õnnõlik.
«Ummõtõ oll’ imäl ja esäl aigu, et saimi kõik kuun olla. Kündletulõ valgusõn kõnõli nä egäsugutsit juttõ, pääas’aligult tuust aost, ku nimä väiku olli. Sis tõi esä suhvlist lavvamängu vällä ja läts’ vallalõ «Tsirkus», kon ma esäle är tei,» oll’ Siim rahul. Tõõsõ latsõ olli tedä kullõldõn mõtligus jäänü.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit