Turujutt

Taa jutt om tuust aost, ku poodin oll’ söögikraami veidü. Maainemise möivä turu pääl hääd-parõmbat.

Ütel naasõl oll’ hapukuur kitsa kaalaga pudõlin. Liinamiis ost’ kõgõ kuurt tuu naasõ käest, selle et kuur oll’ hää mekiga. Sis, ku nä olli joba tutvambas saanu, küsse miis, kuimuudu turunaanõ hapnõkoorõ pudõlihe saa.

Naanõ tekk’ kavala näo ja kostõ vasta: «Ma esi uma puhta suukõsõga panõ. Suutäüs suutävve takan ja putõl omgi täüs.»

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit