Ma olõ ao pääle elon peris pall’o mõtõlnu ja jõudnu uman pään sändse arvosaamisõni, et aigu ku säänest ei olõki olõman. Ao um inemine umal aol, pall’o aigu tagasi, vällä mõtõlnu ummi tegemiisi hindamisõs. Et kuigi hinnäst mõõta.

Ku kaia luudusõn ümbre, sis ei kitsõl ei põdral, ei puhmul ei puul ega hussil maa seen ei olõ aost aimugi. Nä nakkasõ tan maailman kasuma, sis saa näide kasuminõ otsa, edesi jääse nä vanas ja läävä siist ilmast är.

Taa perämäne talv oll’ sääne, et vahtsõaastakuul oll’ hulga päivi, ku oll’ säidse vai kogoni 10 kraati lämmind. A sinililli es nakka tuu pääle häitsemä. Nimä tulli sis, ku oll’ näide jaos õigõ aig, mahlakuu tõsõn poolõn. Sis oll’ päiv lilli jaos küländ pikk, maa parajalõ lämmi ja vihma oll’ kah parajalõ tulnu. Sinililli jaos oll’ tuu tan ilman olõki aig, edesi kosutas tä hinnäst suvi läbi, lätt puhkama, et tulõval aastal vahtsõst häitsemä naada.

Vai sis sügüselill astõr. Tuud um proovitu külh panda keväjä häitsemä, a tä ei püsü, ei lõhna, ei olõ täl säänest õigõt vällänägemist ku sügüse, õigõl häitsemise aol.

A tuu ei olõ ülepää aoga köüdet. Häitsemine um köüdet tuuga, ku korgõlt päiv käü, kas välän um külm vai lämmi, kuis likõt um. Ei küsü pikne, mis aol tä nakkas müristämä, kas üüse vai päivä, tä lihtsäle müristäs.

Inemise aoga um nii, et mi periselt elämi minevikun. Mi ei tiiä, miä um tulõvikun, a mäletämi toda, miä um olnu. Tiidläse umma tarku massinidõga hinnanu, et egä sõna, mis pähä tulõ, um olnu alatiidvüsen ligi kats sekundit. Tuu, midä üteldä tiiät, um joba innembä tiidä. A tiidmine tuust, miä edesi tulõ, um õnnõ unistaminõ, kunagi ei tiiä, kas tuud tulõ vai ei tulõ.

Kõkkõ toda, miä um lännü, ei olõ mõtõt takan ikkõ. Tuu um lännü ja ei tulõ kunagi tagasi. Mine püvvä jõõn kinni ärjuusknut vett! Vai püvvä kinni äreletüt ello!

Mi sünnümi siiä ilma, olõmi ja läämi. Tähtsä um olla olõman, õkva tan ja põrhilla.

Pindmaa Aigar

Ettevõtja Pindmaa Aigar märgotas tan ilmaasju pääle tsipa tõsõ nuka alt, ku hariligult kaema harinu oltas.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit