Õdak, ku pikne mürist’, sõidi läbi Võromaa
välgu leivä, a torm
es olõ viil periselt jõudnu
näütämä umma väke
taplõma puiõ, telke, batuutõ
ja kõgõ inämb elektritraatõga.

Muidogi tä tull’. Tapõl’ veidükese
a sis mõtõl’ vist ümbre ja pagõsi är
Lätimaalõ, Vinnemaalõ, tiiäki ei kohe viil
kõrras käve viil «ümbre otsman»
sis lehvit’ hüvästejätüs veidükese välkõga
ja pagõsi periselt.

Kohe tä läts’, kas kodo?
Vast oll’ pressravva
tepslihe unõhtanu?


Rahmani Jan,
Uma Lehe päätoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit