Timahavanõ lämmi ja lumõlda talv om pandnu luudusõn lilli ja kasvo häitsemä hulga varrampa ku hariligult. Ka edimädse seene omma hinnäst joba maa seest vällä ajanu.

Naa pildi tekk’ 15. radokuul Räpinä vallan Männisalu, Kullamaa ja Kikka kandin luuduspildimiis Piiri Ain. Tä löüd, et periselt olõs pia säändsitsammu pilte tetä saanu joba vahtsõaastakuu lõpun. Sääne esieräline talv timahava.

UL


Seo kihvtidse puhma nimi om eesti keeli näsiniin, võro keeli küüvits vai maavihapuu. Hariligult häitses tä mahlakuun inne lehteminekit. Piiri Aini pilt


Märdsikell, eesti keeli märtsikelluke. Hariligult häitses urbõkuul ja mahlakuul. Piiri Aini pilt


Seo harva nättävä luuduskaitsõalodsõ seene nimi om eesti keeli limatünnik. Piiri Aini pilt


Massalill, eesti keeli sinilill. Hariligult häitses Eestin urbõkuu lõpust lehekuuni. Piiri Aini pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit