Seo räpp om pühendet kõigilõ Eesti Exceli-usku ammõtnigõlõ

 
Maaka, neo omma jalun,
peris pinnus silmän.
Kõik aig üts hädä!

Löömi, löömi risti,
maakit olõ-i vajja.
Kolimi kõik liina,
meil om tan kõik häste:
latsiaid ja kuul,
market ja kohvik,
fitnessitarõ ja eläjäaid,
kinu, post, pank.
Kõik üte megäsuurõ
katussõ all!
Hyper, super, puper,
kõik om XXL!

Liinaelu pall’u,
pall’u, pall’u, pall’u
KULUTÕHUSAMB.

Maaka, neo omma jalun,
peris pinnus silmän,
aigu näil om hulga,
tuuperäst olõki-i ime:
petitsioonis kirju
õnnõ vorpva nä,
riigile vahtsit probleemõ
manu tegevä.
Kõik aig üts hädä!

Puut panti kinni!
No midä hätä!
Kats kõrda nädälin
küllä tulõ lahvka.
Piimä, saia, juustu,
sardelli, viina.
Midä viil?

Kuul panti kinni!
No midä hätä!
Kuuli saa jo bussiga,
kolmkend verstä tsõõriga.
Latsõl aigu küländ ja
asi täl sis tahvliga
sõita maaha pääväkesest
kolm tunni viil.

Haigõmaja panti kinni!
No midä häta!
Misjaos maakal vajja
haigõmajan sünnütä?
Egäl matsil nuka takan
om no väiku sannamaja.
Parõmb nõstkõ hinda
eesti rahva muistilidsõ kombõ.

Löömi, löömi risti,
maakit olõ-i vajja.
Kolimi kõik liina,
meil om tan kõik häste:
latsiaid ja kuul,
market ja kohvik,
fitnessitarõ ja eläjäaid,
kinu, post, pank.
Kõik üte megäsuurõ
katussõ all!
Hyper, super, puper,
kõik om XXL!

Liinaelu pall’u,
pall’u, pall’u,
pall’u
KULUTÕHUSAMB.

Maaka, neo omma jalun,
peris pinnus silmän.
Saadas maaka mõtsa,
olnu rahu riigin,
a saa ei joht saata,
selle et ka mõtsa
inämb olõki-i-i-i.

E-Eestin, e-Eestin
kon egä asja jaos
om olõman ÄPP ja EXCEL.
Õga õigõ äpp miist riku-i.
Narri miist,
a mitte mehe äppi.
Ütessä kõrda ehitä,
üts kõrd lahu –
midä tiit, tii kõrralidsõlt.
Elu hõpõ, Excel kuld.
Miä är ei häädü,
saa häädümä pant.
Excelit külvät,
inemiisi lõikat.


Zimmermanni Ursula,
kiränik

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit