Vana-Võromaa koolioppaja ja opilasõ, püüdke koolielo põnõvampi hetki pildi pääle, kuts Võro instituudi muusõumiosakunna Põlva talorahvamuusõum. Pilte kor’atas tuul puhul, et 250 aastakka tagasi luudi Vanal-Võromaal kõrraga hulga kuulõ. Teedüst saa www.polvatalurahvamuuseum.ee päält vai tel 797 0310, 521 0671.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit