Kuuli raadiost, et viil ütessä kuud inne talvitsit olümpiämängõ olõ-i Haani suusatiimil määrdemiihi. Nuu omma mehe, kiä pandva suusõ ala tavoti muudu asja ja sis triikvä tuud niikavva, ku tsärisemä nakas ja suusa häste nilbõs saava.

A vahepääl nurisõsõ iks suusataja spordireportõrilõ, et suusa olli halvastõ määridü. Vast pidänü pressravvalõ rohkõmb kuuma andma?

Nüüt omma Haani tiimi iistvidäjä vahtsõ nõksu vällä mõtõlnu. Suusõ naatas hoobis teritämä nigu vissraudu. Tuu jaos om palgatu Eesti kõgõ kõvõmp uisutaja Alusalu Saskia, kiä iho suusa teräväs ja oppas mehe visselemä.

Tuust es saa ma õnnõ arvo, kas noidõ teritedüisi suusõga saa ka lumõ pääl sõita vai piät nüüt suusaraa ka iäst olõma?

Muda Mari

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit