Teppo lõõdsatalo ja Võromaa kutsõhariduskeskus kõrraldasõ aastil 2017–2019 kats Teppo tüüpi lõõtspilli tegemise kursust. Edimäne kursus nakkas pääle tulõval kuul ja sinnä võetas vasta 15 huvilist.

Kursust plaanitas tetä kõrra kuun, kolm päivä kõrraga Võromaa kutsõhariduskeskusõ tehnomajan, lisas tulõ esi koton tüüd tetä. Oppasõ pillimiis ja pillimeistre Tartese Heino ja puutüü-oppaja Pumbo Taavi.

Teedüst saa mano Teppo Priidu käest, tel 5135 350, e-post priiduteppo@gmail.com.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit