Õkva süämele lät s’ taa Võromaa vannu inemiisi festival «Kotost vällä». Kõik oll’ hää ja kimmäs, kõrraldaja omma vällä tiinnü süvä kummardusõ.

Eräle tahassi kittä linnapääd herrä Allast. Ärku kiä mõtõlgu, et ma meelütä vai propagandat taha tetä. A kuis tä mõistsõ mi vannuga kõnõlda ja meist luku pitä, olõ es kipõngi uhkõ. Ja ku hään vormin tä oll’: ku kellelegi kasvai saali tagomastõ nukka vaia avvuhinda viiä, lät s’ tä joosuga esi vanainemise mano. Taa tege süäme lämmäs, tulku süküs ku undsõnõ vai pümme.

Väljandu Ellen, pensionär Võro vallast

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit