Võro instituut kõrraldas 2020. aastaga võro- ja eestikeelidse sainakallendri tegemist. «Võromaal lätt aig jo kah võro muudu, olkõ sõs sääne kallendri kõik aig silmä all,» om kirän kallendri telmise teedüssen. Katskeeline sainakallõndri om kinä krutskilinõ kingitüs nii uman perren ku sõpru jaos, sammamuudu passis sääne kallendri häste asotusõ saina pääle.

Telli saa kas üte vai kolmõ kuu kaemisõ kallendrit. Üte kuu kaemisõga kallendri mass 5 eurot ja kolmõ kuu kaemisõga 6 eurot. Valli saa mitmõ Vana-Võromaaga köüdedü pildi vaihõl. Ligembät teedüst saa internetist aadrõsi umapuut.ee/meened/vorukeelne-kalender päält.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit