Räpinä loomõmajan om üles pant näütüs Austa Eve maalituist ja tsehkendedüist pildest. Seo om latsiaian kokana tüütävä Eve edimäne suurõmb avalik pilte näütämine.

Mõnõ aasta iist sai Eve puuljuhusligult üte latsi molberti. Tä es tiiä viil, misjaos, a tundsõ, et tuud lätt täl elon vaia. Sis näkù tä kuulutust, et Räpinä loomõmajan tetäs kunstitsõõri, ja otsust’, et taht pruuvi pilte tetä. Varramba es olõ tä kunsti tegemisega kokko puttunu. No, kolm aastakka ildampa, omma timä pildi kõigilõ kaemisõs vällä pantu.

Edimäst kõrda pand’ Eve uma pildi üles seo keväjä umma kodoaida. Mai lõpun oll’ kodokohvikidõ päiv ja Eve otsust’ tetä uma kohvik-galerii. Sääl ja ka Mol’ovihun olli inemise timä pilte varrampa nännü. Et mitmõ olli kitnü, oll’ Eve nõun uma pildi ka laembalõ rahvalõ kaemisõs pandma.

Austa Evel om tett mitund sorti pilte. Omma maali ja omma pleiädsitsehkendüse. Nätä saa luudust, inemiisi ja vanna Räpinät. Pildi omma inämbüisi fotodõ vai postkaartõ perrä tettü, umalt puult om Eve mano pandnu värve ja väikumbit detailõ. Pildi põhjas om tarvitõt perräjäänüt kraami: praakpapõrd vai vana kapi tagasaina. «Ma olõ sääne säästuao hobijoonistaja-maalja,» seletäs Austa Eve esi ummi pilte kotsilõ. «Pilte tegemine and süämerahu, hää tundõ. Mullõ miildüs,» ütles tä.

Ummi pilte tege tä hariligult sügüse ja talvõaol, ku aian midägi tetä ei olõ. Aiatüü om Eve tõõnõ suurõmb aoviidüs: tä om lisas müüjä ja koka ammõtilõ opnu ka maastiguehitäjä ammõtit.

Edevanõmba ja riigitegeläse

Eve näütüs nakkas pääle pleiädsitsehkendüisist, kon omma timä edevanõmba. Imä, esä, vanavanõmba. Noist kõigist om elon viil õnnõ imä, kiä eläs Ruusa lähkül. «Imä ütel’, et timä pilti ei või panda, a ma olõ päähäkäänetäv, iks panni,» and Eve aimu näütüsele saanuidõ pilte valimisõ rasõhusõst.

Edesi tulõva pildi Eesti riigitegeläisist: Laidoner, Kuperjanov, Rei, Eenpalu, Pitka ja tõõsõ.

Uma vanõmba poja soovi perrä om tä tsehkendänü ka tõõsõ ilmasõa tegeläisi Hitlerit ja Stalinit ummi liitlaisiga.

A pildi vanast Räpinäst omma Evel tettü uma mehe aoviidüsse perrä. «Miis korjas Räpinä postkaartõ, olõ noidõ päält tennü tsehkendüisi Räpinä ja lähembä ümbrekunna aoluust,» kõnõlõs Eve.

Värvega tettü pildi kujotasõ luudust. Om pilte Eestimaalt, a ka vällämaalt. «Latsõ olli mul Austraalian ja saadi pilte, mõni om noidõ perrä tett,» ütles Austa Eve. Pilte vällämaalt seletäs tä tuuga, et eestläisile miildüs vällämaal hinnäst laatman kävvü. Mere veeren, mäki kaeman. «Ku vällämaalt tagasi kodo jõvvat, saat selgembäle arvu, et Eestimaa om väega illos,» löüd Eve.

Et sääne näütüs tettüs sai, tuu iist om Eve tenolik loomõmaja rahvalõ: juhataja Küti Leole ja programmijuht Varese Maiulõ. A innekõkkõ kunstitsõõri juhendajalõ Raua Janele.

Näütüs Austa Eve piltega jääs Räpinä loomõmajan valla nika ku vahtsõaastakuu keskpaigani.

Rahmani Jan


Austa Eve ummi pilte kõrval Räpinä loomõmaja saalin. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit