Iks om usutu, et aastagavaihtus mõotas tulõvat aastakka. Tuuperäst proovitas olla rõõmsa, süvvä hääd süüki, saia inemiisiga kokko. Aastavaihtusõ aol ei tii inemise inämbüisi tüüd, a võtva mõnõ päävä puhkamisõs. Tuud nimmatas muudsambal aol patareide laatmisõs.

Ka telekas om täämbädse ao vahtsõ aasta vastavõtmisõ man tähtsä ütenlüüjä. Kaias, määndse nal’asaatõ seokõrd omma, poolõ kõrvaga kullõldas ka presidenti.

Nii võigi juhtuda, et suurõst klõpsmisõst saava vahtsõ aasta edimäidsil päivil telekapuldi patarei tühäs. Aasta alostus om hää aig ka nuu patarei kõrraga ja süsteemi perrä vällä vaihta. Ja ku patareide ostmisõs joba läts’, sis olõs mõistlik üle kaia ka egasugumaidsi anduridõ (suidsu ja vingu) patarei. Sis om tullõv aastak jäl hoolõlda.

Hüvvä vahtsõt aastakka kõigilõ Uma Lehe lugõjilõ!


Rahmani Jan,
Uma Lehe päätoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit