Timahavadsõ Tarto ülikooli suvõkooli üts kursus kõnõlõs võro- ja setokeelitsest tiatrist. Seo kuu lõpun, 28. ja 29. piimäkuul peetäs Tarto kammivabrigu sündmüsekeskusõn (Teguri 28A, Tarto liin) suvõkursust, kon tiatritiidüisi profesri Saro Anneli iistvidämisel analüüsitäs ütenkuun Vanõmuisõ timahavasuvist etendüst «Kirvetüü».

Lubatas, et kursusõ läbi tennü tiid tähtsämpi võro- ja setokeelitsit näütekiränikke, lavastajit ja lavastuisi, mõist etendüst analüüsi ja tõlgõnda ja kunstiteossõga köüdetüid mõttit ja tundit vällä näüdädä. Kursusõ maht om 10 akadeemilist tunni, kursusõl kaias är ka etendüs «Kirvetüü». Kursus mass 70 eurot, kursusõlõ oodõtas oppajit, haridustüütäjit, tiatrihuviliidsi.

Kipõmbil huviliidsil om viil võimalik hinnäst kursusõlõ kirja panda, ligemb teedüs: ut.ee/suveulikool.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit