Timahavadsõ võro keele ja kultuuri olümpiaadi «Ütski tark ei sata taivast» parõmba omma Koddala Kairiin Orava kooli 8. klassist ja Denisovi Saara Võro gümnaasiumi 11. klassist.

Seokõrd oll’ põliskiili aasta puhul tiidmiisiproovil küsümüisi põlitsidõ kiili kotsilõ. Niisamatõ oll’ tähtsä teedä võrokeelitsit luujit ja näide loomingut ja ka esi võro keelen luumisjoudu pruuvi.

Võro keele olümpiaadi 8. ja 11. klassõlõ kõrrald’ Võro instituut.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit