Ülikuul olõ-i tehas vai mõni firma. Ma ei saa arvo, kuis Tal’na tehnikaülikoolin, kon opatas inseneere ja muid tulõvigu majandusõ otsustajit, saava inemise nii ulli olla. Võti hindäle vahtsõs lühküs nimes TalTech! Seletüs om tuu, et seo avitas riikevaihõlidsõlt silmä paistu.

Sääne arvosaamalda lühkene nimi ei anna koolilõ külh midägi mano, innembi võtt usutavust veidembäs. Lühend om tulnu kooli inglüsekeelitsest nimest Tallinn University of Technology, a mul, keeletundligul inemisel, nõsõsõ taa pääle hiussõ pistü.

Ah et mille? Tuu üte näüte. Mis saanu, ku säändse mõttõviiega otsustaja tahtnu samma tetä Eesti Vabariigiga? Võtnu vahtsõs nimes EsRep (lühend inglüsekeelitsist sõnnost Estonia ja Republic). Sis võinu nuu tegeläse tuu kiräga hammõ tetä ja piiglihe kaia. Vai tuud sõnna ka piiglildä taasperilde lukõ.


Rahmani Jan,
Uma Lehe päätoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit