Minevä puulpäävä peeti Ihamarun Viia-Jaani talo man taloturupäivä.

Kümmekund müüjät oll’ päämidselt talokraamiga kauplõma tulnu ja ostjit liiku kah nii parasjago, et kõik aig oll’ platsi pääl kümmekund ostjat. Päävä kõrraldaja Täpsi Aivar (pildi pääl kural) selet’, et turupäiv kõrraldu nigu esihindäst. «Paikligu tuutja tahtsõva umma kraami müvvä. Sai ka vallavanõmbaga arotõdus, et turgu või pitä külh, ku sutami mõistligu olla ja distantsi hoita,» ütel tä.

Ihamaru tiiristin om perämäidsil aastil kõrraldõt ka Kõivoalutsõ laadapäivä. Mis tuust laadapääväst timahava saa? «13. piimäkuul sääl kõivõ all midägi kimmäle sünnüs,» om Täpsi Aivar optimist. «Ma arva, et nigu seo taluturuga: suuri esinejit ei tulõ, a sääl om kõivõ all ruumi kaubõlda külh.»

Rahmani Jan


Taloturupäiv Ihamarun. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit