Minevä puulpäävä peeti Tal’na Võro seldsi 30. sünnüpäivä. Ilosal sünnüpääväpidol sai kuulda ja nätä seldsirahva ülesastmiisi, kullõlda lõõdsa- ja klassikalist muusikat ja Kõivupuu Marju ettekannõt. Näüdäti ka seldsi tsõõrikus tähtpääväs kokko pantut paksu raamatut, kon seen hulga pilte ja juttõ seldsi tegemiisist. Pildi pääl ast üles Tal’na võro seldsi lauluandsambli Liiso.

Rahmani Jani jutt ja pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit