Tal’na Võro selts tuu neli kõrda aastan kokko Tal’na ja Harjumaa võrokõsõ, kiä tahtva kuun kävvü, tõõnõtõist nätä ja küläliidsi kullõlda. Seo sügüse edimäne kokkosaaminõ oll’ 7. rehekuul, külälises oll’ Uma Lehe toimõndaja.

Liikmit om Tal’na Võro seldsil 100 ümbre. Kokkosaamiisil käävä umbõs poolõ. «Taa om sääne rühm, mis om mõtõldu Harjumaa ja Tal’na võrokõisi jaos, et tan kokko saia, ummi sugulaisi ja klassiseldsiliidsi nätä ja lihtsäle võro keeleh kõnõlda. Kullõlda küläliisi – egä kõrd om meil küläline, kes om Võromaaga köüdet vai peris Võromaalt. Ku küläline om är kullõldu, tulõ ütine kohvijuuminõ,» seletäs Tal’na Võro seldsi iistvidäjä Nopri Tea.

Kuun käü Tal’na Võro selts Tal’na keskliinan Sakala uulitsan, kon om kuunkäümise kotus ka tõisilõ kultuuriseltsele. Kokko saias neli kõrda aastan. «Ei olõ vaia väega tihtsäle kokko saia, inemiisil om muud tegemist kah. Meil om nii: rehekuu, jõulukuu, urbõkuu ja lehekuu edimäne pühäpäiv kell kats. Lisas om jõulupido ansambli ja jõuluvanaga,» kõnõlõs Nopri Tea.

Päält suurõmbidõ kokkosaamiisi saava tegüsämbä Tal’na võrokõsõ üten lüvvä huvitegevüsen. «Meil om kolm huvitsõõri. Kõgõ rohkõmb om hindäle nimme tennü naisi lauluansambli Liiso, kes võtt ossa Võromaa tähtsämbist ettevõtmiisist ja käüse tan Tal’na liina pääl ja Harjumaal kah üles astman. Sis om meil naisi näpotüütsõõr Nopõ Näpo, timä tege meil egä lehekuu näütüse. Ja sis om näütetsõõr Tungel, tuud vidä Valgu Jaanis, filmimiis,» tutvustas Nopri Tea Tal’na võrokõisi seldsi päämiidsi tegemiisi.

Rahmani Jan


Seldsi kokkosaaminõ 7. rehekuul. Suvitsist tegemiisist and rahva iin arvu seldsi juht Nopri Tea. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit