Nigu joba aastit om olnu, saa Lindora laada aos (28.10.) valmis 2017. aastaga Võro-Seto tähtraamat (vahtsõ aastaga kallendri üten tähtpäivi, juttõ ja luulõtuisiga).

Saarõ Evar kirotas tähtraamatun uma vanaimä Renate perre saatusõst, midä muutsõ kõvva revolutsiooniaastak 1917.
Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja Ruusmaa Arthur tege tutvas 100aastaidsi muusõumiasjo.

Seto ülembsootska Leima Aarne kirotas ütest ummamuudu juhtumisõst, miä täl om sootska-ammõtin ette tulnu.

Ilokirändüsest om tähtraamatun Rahmani Jani jutt «Perämäne süküs», Sarvõ Õiõ «Kana ja inõminõ» ja «Tähnäkese ja Pähnäkese juttõ».

Luudusõmiis Kalla Urmas kirotas tarõkärbläsest ja Trolla Tiia jutt om tuust, miä kasvi vanaimä aian ja midä tuust kõgõst tasos seo ilma aigu kah edesi kasvata.

Viil om tähtraamatun Häniläse ja Panga Milvi luulõtuisi, päält tuu võro kiilde ümbre pantuid: Kiho Toomasõ «Inglide kiil», Soomõ luulõtaja Laaksose Heli ja Läti luulõtajidõ Rainissõ ja Aspazija värsse.

Tähtraamadu pildi ja sainakallendri om tennü kunstnik Rõõmussõ Jaan.

UL

2017. aastaga Võro-Seto tähtraamat

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit