Timahavadsõ Moisekatsi Elohelü festivali vallategemisel saa kullõlda Põlva kihlkunna rahvaviie perrä tettüt oratooriummi «Tähemõrsja».

Oratooriumi autor Meistri Erki ütel’, et muusikateos om pühendet Moisekatsi Elohelü pääkõrraldaja Podekrati Ülle elotüüle.

«Olõmi pall’o kõrdi üten löönü Moisekatsi Elohelül, kon Ülle haard’ üten nii pall’o inemiisi,» kõnõl’ tä. ««Tähemõrsjaga» ütlemi tälle aituma. Mullõ om rahvamuusigasäädide kirotaminõ olnu iks süämelähküne, eski võro kiil nakkas hillätassa külge.»

Oratooriumi laul ette vokaalansambli Miinus Seitse. Abis omma kammõrorkestri ja solisti, juhatas Sirbi Lauri.

«Tähemõrsja» sais kuun 16 jaost, egänüten om üts vai mitu rahvaviit. Nuu omma peri Hurda Jakobi rahvaluulõkogomikust «Vana kannel». Sinnä kogomikku kor’ati rahvalaulõ 150 aastakka tagasi.

Põlva kandi rahvalaulõ vanaperätsest võro keelest ja mõttõst avidi arvu saia Kalla Urmas, Sarvõ Mari ja Lintropi Aado.

«Tähemõrsja» luku tiidvä pall’o soomõ-ugri rahva. Tuu luu päätegeläse omma veli ja sõsar, suur tamm ehk ilmapuu. Lugu om lühkült sääne: veli lätt ilma pite hulkma ja sõsar ei lövvä tedä inämb. Ilmapuu raotas maaha ja timäst tetäs sõsaralõ nii uhkõ kaasavara, et kosilasõs tulõva eski Päiv, Kuu ja Täht. Perämädsele lätt sis sõsar mehele.

Harju Ülle

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit