Võro vallan Osola-Raistõ tii veeren Tagakülän om tii viirde tettü esieräline lumõkujjõ kogo. Ritta om säetü viis lumõmiist, kiä paistusõ vällä nigu kohegi jalotav perekund.

Anioti Liis Tagaküläst, kiä üten latsiga nuu lumõkujo valmis meisterd’, seletäs, et mõtõ midägi säänest tetä tull’ internetin nättü pildi pääle. «Nigu iks nuu mõttõ tulõva, et kostki midägi näet ja sis panõt esi mano ja om jäl üts vahtsõnõ asi valmis,» seletäs tä.

Taa ei olõ edimäne kõrd, ku Tagakülä rahvas midägi säänest tege. «Meil om egä aasta, ku lummõ om, midägi sääl tii veeren olnu. Näütüses minevä aasta vabariigi aastapääväs teimi lumõmehe, kiä, lipp käen, kelguga jänest vidäsi,» kõnõlõs Anioti Liis.

A minkperäst tä säändsit lumõkujjõ tege? «Et inemiisil olnu illos müüdä sõita,» ei jää Anioti Liis vastust võlgu.

Rahmani Jan


Tagakülä lumõmehepere, kiä hanirian kohegi lätt. Anioti Liisi pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit