Puulpäävä, 17. urbõkuul tähistäs Kuperjanovi jalaväepataljon Võrol vahtsõstluumisõ 26. aastapäivä. Tuul puhul oodõtas huviliidsi küllä. Taara sõaväeliina väreti omma valla kellä 14st kooni 17.30ni noilõ, kiä tahtva nätä, määndse omma kaitsõväe relva ja varustus. Maaha peetäs ka väkev näüdüslahing.

Küläliisil pallõldas üten võtta dokument, ilma kaitsõväe territooriumi pääle sisse ei lasta. Noorõmba ku 15aastadsõ saava sisse ka dokumendilda, ku nä tulõva üten täüskasunu saatjaga.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit