Timahava om plaanitu tuul aol, ku muido peeti Kaika suvõülikuuli, tetä suvõülikooli matkapäiv. Päiv peetäs puulpäävä, 10. põimukuul Vana-Võromaa põh’atipun, Pedäspää ja Meerapalo kandin.

Matkapääväl om plaanin kävvü kolmõn külän: Meerapalon, Tammistun ja Pedäspääl. Kõndmisõ pääl kaias Peipsi järve viirt, külähuunit ja kattõ, Pedäspää ja Meerapalo kalmuaida. Kats surnuaida om sääl kandin tuuperäst, et Pedäspää külä jäi vanastõ Tartomaa, a Meerapalo Võromaa ala.

Et järve veeren eläväle rahvalõ om leevä lavva pääle toonu päämidselt kalapüük, uuritas ka tuud, määndse omma olnu traditsioonilidsõ kalapüüdmise riista ja kombõ.

Osavõtjilõ om timahava vahtsõnõ tuu, et huvilidsõ piät esi hindäle transpordi kõrraldama ja ka uma leeväkoti üten võtma. Täpsemb pääväplaan avaldõdas 1. põimukuu Uman Lehen.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit