Võti hindäle plaani ujju timahava saan Lõuna-Eesti järven. Tsukõlnu olõ joba 63 järven.

Ütskõrd keset külmä talvõ, sõs, ku oll’ õkva käümän kõva pidu Eesti hällüpäävä avvus, mõtli ma, midä võinu Eestile umalt puult kinki. Mõtõ linnas’ õkva suvõ manu. Võrumaal om häste pall’u ilusiid järvi, midä olõ joba ammu nätä tahtnu. Köüdetült Eesti Vabariigi aastapääväga oll’ paslik pruuvi suvõ joosul tsukõlda kokku saan Eesti, vai viil parõmb, saan Võrumaa järven.

Õkva tuu radokuuõdagu võtimi kätte kaardi ja naksimi kuun terve perrega otsma kokku järvi üle Võrumaa. Sõs tull’ vällä, et peris Võrumaalt kõiki järvi kokku ei saa ja otsustimi läbi kävvü ka mõnõ põnõvamba järve Otõpää puul ja Tartu takan. Sai kokku nimekiri saast Lõuna-Eesti järvest kodutsõst Lõõdlast Peipsini vällä.

Parla, ku puul suvvõ om läbi, om tsuklõman käütü inämb ku puulin järvin. Edimäne järv 12. lehekuul oll’ Lõõdla järv, nelläskümnes piimäkuu viimätsel pääväl oll’ Tamula ja viieskümnes Pangodi järv Tartumaal. Ütski mu käümine olõ-i ollu sama nimekirä perrä, miä talvõl tettüs sai, kõnõlõmalda vussilännüst järekõrrast. Ma olõ-i mõnõn planeeritün järven saanu sukugi tsukõlda, a samal aol olõ löüdnü hulga järvi, midä ei olõs mõistnu kaartõ perrä otsigi.

Mõnõ plaani võetu järve jääse läbi käümäldä selle, et ütski avalik tii ei vii järve manu vai mõnõ krundi pääl olõ-i kotun pererahvast, kink käest lupa küssü. Õnnõ üts järv om jäänü käümäldä musta vii peräst.

Tuusjaos, et sada järve kokku saia, saa-i kõik aig mõtõlda ka liivaranna pääle. Ma olõ tsuklõma lännü veskitammi ja suumättide päält, üle pää hainu seest ja kalajärve viiregulaatori päält. Olõ vette lännü nii päävä, vihma, tuulõ ku külmembä ilmaga. Inämbüste läämi järvi otsma terve perrega ja üte õdaguga tsuklõmi nellän vai viien järven. Ku olõt õdagus viien esi viin ligunu, om peris külm, a vahtsõl pääväl tulõ iks jäl minnä. Koskilõ sõitma minnen võta ma egä kõrd ujumisrõiva üten, et saas õkva järve karada, ku mõni tii pääl ette tulõ.

Seoniaoni, ku viil hulga järvi om läbi ujumalda, om mu meelest kõgõ ilusamb järv Mustjärv Heisrin – väiku salahanõ paradiis tsuklõjilõ, kalamiihile ja kihulaisilõ; kõgõ mõnusamba siiditsembä viiga om Väikjärv Haanin; kõgõ mõnusamb järveviir mitmidõ atraktsioonõ ja partsõga om Põlvan; kõgõ ilusamb pääväminek om ollu Tamula järve veeren Võrul; kõgõ rohkõmb imehtüst paksõ vanna ruusakarjääri tett hellesinidse viiga Rauli järv Sangastõ-Otõpää tii veeren.

Aituma kõigilõ maaumanikõlõ, kiä omma mu ettevõtmisõ hääs kitnü ja lubanu mul uma krundi päält järve tsuklõma minnä. Kiä taht mu järveseikluisist inämb lukõ, kaegu viil https://hippsaar.wixsite.com/mysite/blog.

Saarõ Hipp


Jutu autor kargas õkva Vahtsõkivi järve tsuklõma. Timahavadsõ suvõga plaan tä tsukõlda saan mi kandi järven. Fastre Mariko pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit