Mu kooliaastil, 1970. aastil, oll’ koolitüü ka suvõ aigu. Tuud es tulõ tetä kooliraamatidõ takan, a luudusõn – kooliaian. Egäle klassilõ oll’ ette nättü uma pindremaa, mar’apuhm vai viläpuu ja sis oppaja juhatusõ perrä tull’ tuu iist huult kanda ja saak kor’ada. Muidogi oll’ tuu paras vaiv, a and’ ka vaeldust – sai tõisiga kokko ja iks oll’ hää uma tüü vilju kaia.

Kuigi tuul aol oll’ ka opilasmallõv olõman, maalatsil, nigu ma olli, sinnä suurt asja es olõ. Koton oodi uma tüü: hainatego, kapstamaa, eläjä ja kõik muu sääne. Kompvegiraha sai teenitüs majandi põllu pääl.

Täämbäne pilt om peri põimukuust 1956. Pildi pääl omma Ahja keskkooli opilasõ kooliaian oppaja juhatusõl hõrakit korjaman. Seo Normani Erichi tett pilt ilmu aolehen Nõukogude Õpetaja tüükasvatusõ jaon.

Ruusmaa Arthur, Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja


Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit