Loe lehte ja mõtlõ. Poodõn ollõv suur kriis, teenindäjist om puudus ja kehv palk inemiisi tüüle ei meelütä. Nojah, Eesti poodi omma väega suurõ, Eestin om inemiisi nii veidü, et kõik rahvas mahus ütte puuti är. Indian olli supõrmarkõti säändse 40–60 ruutmeetri pääl poodi, Indian om inemiisi 1 mill’ard. Õkva käve Londonin, terve liina pääle om kats suurt hüpermarkõtit, ülejäänü omma mi mõistõn väiku poodi. A inemiisi om 9 mill’onit.

Mitu hüpermarkõtit om Tal’nan veidemb ku poolõ mill’oni inemise kotsilõ? Õks om. Mitu supõrmarkõtit om Põlvan ja Võrol, ku rehkendä, et Põlvan eläs 9543 inemist ja Võrol 12 367? Hää mitu.

London, vastapite, om suuri keskuisi ja puutõga piiri pidänü. Teno toolõ omma uulidsaveere huvitavit väikeisi puutõ täüs ja egäl puul käü elo ja toimõndaminõ. Meil omma väiku poodi ja uulidsakaubandus sama häste ku är häotedü, uulidsa omma tühä ja eestlüse elojõudu näet õnnõ Stockmanni ullõl päivil.

Kuis tuu hüper- ja supõrmarkõti asi tüütäs? Ehitedäs supõrkeskus, pandas kõvva rahha alla. Sõs renditäs pinna hingehinna iist puutõlõ vällä. Kaupmiis taht sammamuudu tiini. Rendiora persen, tulõ täl hinna üllen ja palga madalal hoita. Tulõmis om or’apidämine, pikembän plaanin sandis tett tüütegijä, ja ega tarvitaja jaos, kiä kõik tuu mängu kinni mass, kah pilt väega õnnõlik ei olõ.

Ma kirota seod luku Rocca al Mare keskusõ kõrval olõvan pilvelahkjan. Ku konditsioneeri saisma pandnu, võinu koskilt korõmba kõrra päält vana Ossinovski köhimist kullõlda. Ku täl parajahe köhä olõs. Too tollõs, Ossinovski tege tan tüüd, a parhilla om kell 11 pääväl, om tüüaig ja om nätä, et keskusõ saisuplats om silmini autit täüs. Päävä pääle lätt viil hullõmbas! Inemise, hulgaviisi, ei tii tüüd, ei tii muud, ku eläsegi kaubanduskeskuisin. Keskusõn om lämmi ja valgõ ja keskusõ ussõ takan om 365 päiva sitta ilma aastan…

Ku olnu mu tetä, ma lõpõtanu säändse as’a är. Pandnu poodi kinni ja autidõ saisuplatsi pääl vormistanu kõigilõ inemiisile tüüluusi.

Kaubanduskeskusõ om üts asi, tan mõtõldas millegiperäst kõik aig suurõmbalt, ku pää võtt. Ma usu, et ku kunagi piäs küsümüse ala tulõma rahvapilli valiminõ, sis valitas tuus akordion. Akordion om suur ja mitte ütegi tõsõ pilli seen ei olõ nii pall’o tühjä õhku.

Olavi Ruitlane
Ruitlasõ Olavi,
väiku poodinkäüjä

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit