Timahavatsõlõ, 33. latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlusõlõ saadõti 90 kirätüüd, kirotajit oll’ 87. Töid tull’ kümnest koolist Vanalt Võromaalt, pääle tuu Setomaalt ja esiki Tarto liinast.

Võistlustöie hulgan om kõgõ inämb juttõ. Esieräle 7.–9. klassi opilaisi kirotõduisi juttõ hulgan om noid peris kimmä jüväga. Kirotõdas opitunnõst, midä elo om andnu, sõbrust ja sõprusõst, ummist egäpäävätegemiisist, a om ka vigurilidsõmbat jutukraami. Hulga noorõmbit (1.–3. klass; 4.–6. klass) ja vanõmbit (10.–12. klass) opilaisi omma pandnu uma mõttõ luulõvormi. Luulõtusõ kõnõlõsõ sügüsest, umast koolist, Võromaast ja esiki unõtamalda rehekuu marust.

Näütemängõ oll’ seokõrd üts, a tuu ainumas om üts parajalõ pikk ja läbi mõtõld tükk. Ku nüüd õnnõ näütemängopäivä saassi pitä, pasnu tuu mõnõ huvilidsõ seltskunnaga lavalõ tuvva.

33. «Mino Võromaa» kõgõ köütvämbä kirätüü avit’ vällä valli hindajidõ kogo, kon olli Kreutzwaldi muusõumi pernaanõ Hollo Aimi, Võro latsiraamadukogo juhataja Laanpere Helle, kirämiis ja aokiränik Rahmani Jan, üliopilanõ ja võistlusõl varramba silmä paistnu Kikka Liis ja Võro instituudi projektividäjä Kabuna Kaile.

Nigu kats viimäst aastat om olnu, pandas parõmba tüü ka timahava vällä Võro instituudi kodolehe pääle (kae «Koolioppusõ» alt). Kogomik parõmbidõ töiega om plaanin vällä anda pääle 35. võistlust.

UL

«Mino Võromaa» 33. võistlusõ Parõmba kirotaja

1.–3. klassi vannusõrühm

1. Kondi Mari-Elle, «Nii sai Jennifer hindäle sõbra» (Põlva K, 3. klass, juh Lepassoni Marju)
2. Jaroslavski Olimar, «Suur saak!» (Vilustõ PK, 2. klass, juh Liiva Aasa)
3. Jaakmehe Kirke, «Kae seo oll’ oppusõs!» (Põlva K, 3. klass, juh Lepassoni Marju)

Eräpreemiä:

sannajutupreemiä – Raju Art, «Kuis mi suidsusanna teimi» (Kääpä PK, 3. klass, juh perreliikmõ)
kodojutupreemiä – Kambeki Kirke Mai, «Mu kodo» (Kuldri K, 3. klass, juh Varovi Hilja)
sõbrajutupreemiä – Iva Tuulõ, «Kuis Liisa hindäle sõbra sai» (Tarto WG, 3. klass, juh Jüvä Sullõv)
luulõpreemiä – Sirendi Marten, «Mino kiiso» (Miktämäe K, 3. klass, juh Jüriöö Vello)
luulõpreemiä – Kuuskla Delisa, «Süküs aian» (Osola PK, 3. klass, juh Siska Kristina)

4.–6. klassi vannusõrühm

1. Kallasõ Nele, «Rehekuu maru Võromaal» (Kääpä PK, 5. klass, juh Palgi Liina)
2. Rätsepä Kerttu, «Kae, sjoo oll’ oppusõs» (Orava K, 6. klass, juh Kaldmäe Maarika)
3.–4. Rõõmusoksa Liisbet, «Jutt kavalast rebäsest ja sulatsõst» (Haani K, 5. klass, juh Leidi Kersti)
Rüütli Hugo, «Kuis mu vanaimä kahru näkk’» (Haani K, 5. klass, juh Leidi Kersti)

Eräpreemiä:

tarkusõpreemiä – Vodi Kleer, «Raamat ja aoleht» (Haani K, 6. klass, juh Leidi Kersti)
ütistüüpreemiä – Plaado Maritte Arianne, Tigasingi Urmas, Zirkeli Hilda, Zirkeli Thomas, Mendriku Mairo, Salumäe Remii-Roman, Kallivere Rahel, «Mi tulõmi ijäaost» (Vilustõ PK, 5. klass, juh Saarõ Hedy)
perimüspreemiä – Plaado Maritte Arianne, «Lehmäkuuk ja näts» (Vilustõ PK, 5. klass, juh Saarõ Hedy)
vällämõtõlusõpreemiä – Viidu Märt, «Vigurinõ lugu Võro liinast» (Haani K, 5. Klass, juh Leidi Kersti)
rahvajutusõpreemiä – Lindenbergi Aale, «Ütskõrd elli susi, kiä unist’ naarmisõst» (Mõnistõ K, 4. klass, juh Pazuhanitši Asta)
armastusjutupreemiä – Raudsaarõ Lenna, «Ütskõrd elli kunn Elli» (Vilustõ PK, 6. klass, Saarõ Hedy)
eläjäjutupreemiä – Kambeki Karl Martin, «Kutsmada küläline» (Kuldri K, 5. klass, juh Varovi Hilja)
luulõpreemiä – Ermeli Oskar, «Kikas» (Osola PK, 4. klass, juh Siska Kristina)

7.–9. klassi vannusõrühm

1. Raju Eliisabet, «Kana sai hindäle pall’o vahtsit ontlikkõ sõpru ehk suvi täüs kannu» (Kääpä PK, 7. klass, juh Liina Palgi)
2. Valbi Aveli, «Saapa-Elviine» (Haani K, 9. klass, juh Leidi Kersti)
3. Ilvese Sirelin, «Kon um tuu lump» (Vilustõ PK, 9. klass, juh Liiva Aasa)

Eräpreemiä:

koolijutupreemiä – Giannakainasõ Angelos-Tepo, «Trepp» (Mõnistõ K, 7. klass, juh Laubõ Ene)
sõbrajutupreemiä – Rätsepä Helena, «Nii sai pini hindäle sõbra» (Orava K, 7. klass, juh Glaseri Maaja)
kodojutupreemiä – Glaseri Kersti, «Mu kodokülä Tammõ» (Orava K, 7. klass, juh Glaseri Maaja)
oppusõjutupreemiä – Paju Madli Ann, «Imä opitunn» (Vilustõ PK, 8. klass, juh Liiva Aasa)
eläjäjutupreemiä – Visseli Kevin, «Kuis ma hindäle väiku sõbra sai» (Vilustõ PK, 8. klass, juh Liiva Aasa)
suvõjutupreemiä – Silla Andrus, «Valgõmõtsah laagrih» (Miktämäe K, 8. klass, juh Jüriöö Vello)
unistusõjutupreemiä – Kerge Martty, «Nii sai ma hindäle massina» (Orava K, 9. klass, juh Kaldmäe Maarika)

10.–12. klassi vannusõrühm

1. Kõomägi Kärol, «Üts tütrik läts’ mehele Tomilõ» (Vahtsõliina G, 12. klass, juh Allasõ Tiia)
2. Lutsu Janeli, «Üts käänüline tii» (Vahtsõliina G, 12. klass, juh Allasõ Tiia)
3. Tuvikese Triinu, «Jutt Võromaa pritsiautost» (Vahtsõliina G, 12. klass, juh Allasõ Tiia).

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit