Minevä puulpäävä tähist’ umma 100. sünnüpäivä Vähi Helmi Karula kihlkunnast Rebäsemõisast.

Helmi võtt’ küläliisi vasta uman imäkotun, kon om müüdä lännü suur jagu timä elust. Truksa vanaprovva näüdäs’ pildialbummõ ja kõnõl’ juttõ inneskidse ao elust: umast tüütämisest Saksa aol Urvastõ vallavalitsusõn ja Lüllemäe meierin. Ildampa jäi suurõst perest peri Helmi ütsindä imätalu iist hoolitsõma. Sääl pidäsi tä viil korgõ iäni lehmä ja niitse esi haina.

Egäpääväeluga tulõ Helmi täämbädseni suurõlt jaolt toimõ, vahel käü koduhuuldaja abis. Kaika Laine oll’ kõrra ütelnü, et Helmi eläs 106aastadsõs, tuuperäst kutsõ tä külälise ka umalõ järgmädsele ümärigulõ sünnüpääväle viie aasta peräst.

Kama Põim


Vähi Helmi. Kama Põimu pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit