2. diviisi staabi sõaväepiltnik Niilusõ Jaan võtt’ uma pildimassinaga üles kõik tähtsä tegemise seo väeosa aoluust. Eesti vabahussõan tull’ tihtsäle ette võtta mehetsit asju, et sääl häste toimõ saia.

Nii om Niilusõ Jaan üles võtnu üte ummamuudu sõamehe meheteo. Pardisaan Sepä Aleksandri jäi 1919. aastaga hainakuun Pihkva all punatsidõ kätte vangi ja tä taheti Moskvahe viiä. Tii pääl õnnistu täl pakku saia, a õigõ pia trehväs’ tä vahtsõst vangi ja tedä naati jäl Moskvahe viimä. Ka tuu tii pääl õnnistu täl pakku saia ja seokõrd jõudsõ tä õnnõligult uma väe mano tagasi – timä sõamehetii sai edesi minnä.

Nii mõnigi vabahussõa kangõlanõ sai säändse teo iist Vabahusõristi, a Sepä Aleksandri kõgõ korõmbas kuulsusõs jäi sõaväepiltnigu kaamõra ülesvõtõ. Tuu iist kaes pildi päält vasta peris sündsä pardisaan.

Ruusmaa Arthur

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit