Minevä puulpäävä peeti Sulbi külän suurt mihklilaata. Säänest laata om Sulbin peetü 2005. aastagast pääle ja egä aastak kasus laat suurõmbas. Timahava lubati laadalõ 120 müüjät, kuigi tahtjit oll’ rohkõmb. Uudistajit ja ostjit oll’ seogi kõrd ilmadu hulk. Laada kõrraldaja Saamo Airika Sulbi maarahva seldsist ütel’, et om nii ostjilõ ku müüjile tenolik, et etteantuist riigliist ilostõ kinni peeti ja kiäki väega ütstõõsõ küle ala es roni.

Üts kimmäs kraam, midä ostja mihklilaadalt nõud, om lambaliha. Nigu pildi päält nätä, es piä õigõl aol laadalõ tulnu ostja tuust timahavagi ilma jäämä.

Rahmani Jani jutt ja pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit