19.–20. põimukuul Villändimaal Kuhjaveren peetül 13. külätiatridõ festivalil sai võrokõisi Sulbi külätiatri tõsõ päävä kaejidõ lemmikus, päält tuu viil hulga eräpreemjit. Kaejidõ süäme võitsõ Sulbi näütetrupp juhendaja Saamo Airika kirotõdu näütemänguga «Kae, kos pandsõ plõnni!».

Lustilinõ näütemäng kõnõlõs vanno inemiisi elost vannokoton. Ku vannokodo juhti tahetas vällä vaihta ja tuvva vahtsõnõ, kiä nakkas muutuisi tegemä, mõtlõsõ vannokodo elänigu vällä, kuis vahtsõnõ juht nii är hiidütä, et tä esi minemä lännü. Tulõ vällä, et huulmada vanadusõst om tegeläisi mõistus peris selge ja nä sutva viil kõvastõ vempõ visada.

Eesti külätiatridõ festivalil Kuhjaveren sai timahava nätä 13 etendüst. Eräle hindamiskoko es olõ, näütetruppõ hindsi mõlõmbal pääväl kaeja. Tuu tähendäs, et Sulbi külätiatri sai üte katõst festivali pääpreemiäst.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit