Minevä pühäpäävä pidi saakunna külälisega umma sünnüpäivä Sulbi kohvik Urvastõ kihlkunnan Pühäjõõ veeren. Küläliidsile pakuti torti ja üles astõ ansambli.

Sulbi kohvik, miä alostas kolmandat suvvõ, om hää näüde tuust, et ku om tahtmist ja päälenakkamist, saava noorõ ja ettevõtligu inemise uma ettevõtmisõ käümä ka paigan, miä suurõmbist teist ja liinust kõrvalõ jääs.

UL


Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit