Võtami sõs kokko, midä halva ja midä hääd ni süändlämmistävät minnev aastak inemiisile pakk’.

Mullõ miildü, et tõtõelosaatõst tunnõt Prooviabielo-Helen võtt’ mõistusõ päähä, lõpõt’ uma näo eksponiirmise ja näütäs no sotsiaalmeediän perset. Nägo täl ülearvo pall’oütlev ei olõ, ei olõ perse kah, a perse mõos kuigi vaossin hoiõtumpa. Või-olla es olnuki mõtõt uma näo ja nimega vällä tulla, olõs hinnäst algusõst pääle Prooviabielo-Persenä tuvustanu, olnu kõigil rõõmsamb lõpp seol aastal.

Persenäütämine näütäs Heleni arõnõmisvõimõt. Näo näütämine om ohtlik. Prooviabielo-Liisa, näeti, sai arvo, et staarisaisusõga tulõva tälle ka kohustusõ üten, läts’ bensinijaaman katõlõ vinne naasõlõ seletämä, et müüjäga kõnõldas eesti keelen, ja tuu pääle pesti täl nägo säälsaman üles. Vast näütäs kah edespite rohkõmb perset ku näko.

President Kaljulaid ütel’, et timä meelest es olõ Vinne aol õnnõlik latsõpõlv võimalik. Targa naasõna es tii tä tuud kesk üüd bensinijaaman. Selle et ku sul vana-aastaõdagu inemiisile näko näüdädä ei olõ, tulõ näüdädä teedäki midä – piltligult parhilla riigin olõvat olokõrda, tuu tähendäs…

Viil võti minevä aasta hinnäst pall’as Martinsoni Hanna, Selde Kaisa, Paometsa Triinu, Borni Elina, Jurmani Marilyn ja Kuurmaa Lenna. Aituma näile kõigilõ!

Barutol ehk Höövelsoni Kaidol läts’ kah häste, võtt’ hindä pall’as ja sai Jaapani telesar’an geimehe rolli. Inne pidi jaapanlasõ muidogi häbendelejäle eestläsele lubama, et tä ei piä seriaalin üttegi miist kumpma. Või-olla omgi tä näütlejän võimsamb, ku tä sumotarin oll’. Sumon tulõ kõik aig umma vastast kumpi, kiä om teedäki miis, või-olla selle es tulõki Barutokõsõst Yokozunat. Ku Yokozunas tahat, sõs tulõ vastast õks egält puult ja kõrraligult kumpi. Ja Yokozuna, kedä sa kumpma piät, kump jo vasta kah. Väega kõvva kump. Siist ja säält!

Seo aasta tulli kõik kuulsa ja kiusadu naasõ vällä ja anni uma ülestunnistusõ. Kavva võtt’ aigu. Kats tuhat ja katõssatõist aastat om joba Jeesusõ sünnüst, ja no tull’ vällä, et kõik mehe omma ahistaja ja perverdi. Martinsoni Hanna, Selde Kaisa, Paometsa Triinu, Borni Elina, Jurmani Marilyn ja Kuurmaa Lenna võtva hinnäst pall’as, a pervert olõ ma? Prooviabielo-Helen tsuskas tagaotsa mullõ vasta puutriekraani, a pervert olõ õks ma? Vai vahet ei olõ, Kalvi Kallõ, vai määnegi Weinstein.

Olavi Ruitlane
Ruitlasõ Olavi,
loomuvastalinõ inemine

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit