Väimelä koolimaja iin saisnu Stalini kujo kattõ üte üüga kõgõ postamendiga.

1962. aasta keväde olli ma Väimelä koolin opman. Tahtsõ saia tõpratohtris.

Tuukõrd es olõ sääl mäe otsan muud ku suur koolimaja ja kõrval katõkõrdnõ internaadihoonõ, kon mi elli. Koolimaja iin platsi keskel oll’ postamendi otsan suur Stalini kuju, illus lillipinnär ümbre.

Süümä kävemi mõisahuunõlõ. Ütskõrd hummuku lätsimi jäl süümä minemä. Kaimi, et koolimaja iin om midägi võlssi. Kiäki pand’ tähele, et Stalin om kõgõ postamendiga kaonu. Jo tä sõs kunagi üüse oll’ är viidü.

Pääle tunnõ lätsimi otsma. Kävemi kiviunikit müüdä vahtman. Tuul aol oll’ näid egä põllu veeren.

Viimäte löüdsemi kavvõst mõtsa veerest. Kihäjupi olli peris suurõ, a pääd es lövvä. Tahtsõmi kasvai jupikõist vuntsigi hindäle saia. Tuu oll’ kimmäle kas purus pestü vai kohegi allapoolõ käkitü.

Läts’ mõni päiv müüdä ja põllupraktiga tunnin kästi tallist hobõnõ tuvva ja Stalini asõmõlõ lillipinnär tetä. Sinnä oll’ laudust raam tettü. Vidäsimi tuu mulda täüs ja istutimi lilli kasumõ.

Tuust om viil piltki alalõ. Ma olõ pildi pääl hüvväkätt ja korja mulla seest prahti.

Ündrikuga oll’ mu hää sõbõr Mare, a tõõsõ tütärlatsõ nimme olõ-i mul meelen. Ku tä hindä är tund ja ka mu vasta huvvi tund, või hindäst teedä anda. Tuud saa tetä niimuudu, et kõlista Uma Lehe toimõndustõ 782 2221 vai e-kiräga info@umaleht.ee.

Niklusõ Mare


Tütärlatsõ Stalini kujo asõmõlõ lillipinnärd tegemän. Pilt Niklusõ Mare eräkogost

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit