Võromaa kihäkultuuri- ja spordikomitee instruktris sai 1946. aastal Vaaski Heldur (1921–2003). Tedä soovit’ ja meelüt’ tuu kotussõ pääle spordikomitee juht Kaaristo Vello.

Vaaski edimäne tüü oll’ vahtsidõ spordi tegemise kotussidõ ehitämine ja vanno remontminõ. Kõgõ suurõmb ettevõtminõ oll’ vabariigi kõgõ suurõmba suusahüppemäe ehitämine Kasaritsa Andsumäele.

Ütsjago vaiva näkk’ Vaask võistluisi kõrraldajidõ ja kohtumiihi välläoppamisõga. Võistluisi kõrraldaminõ läts’ki laapsambas. Tegüsi ka nn kohtumiihi brigaadi tuu perrä, määne spordiala kohtumiihi huvit’ (juuskminõ, hüppämine, hiitmine jne).

A kuis rahvalõ võistluisi tulõmusõ õkva ja selge kõva helüga teedä anda? Edimält määnestki helüvõimõndust es olõ, teedüst üteldi helükõvõndaja – rahvasuun mõgafoni abiga.

Taa pildi om Vaaski Heldur tennü võrkpallimängu aigu. Pildi päält om nätä, et rassõ es olõ õnnõ sportlaisil, a kohtumiihil ja spordiaokiränikel kah. Edeplaanil om kuulsa mõgafon.

Ruusmaa Arthur, Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit