28.06.–1.07. tulõ Võromaal Tsiistre külän neländät kõrda soomõ-ugri filmifestival FUFF.

Tsiistre linamuusõumi küläkinon võistlõsõ 23 lühküt filmi, miä omma tettü noidõ soomõ-ugri väikurahvidõ kotsilõ, kelle kodomaa jääs Vinnemaa ala. Päält võistlusõprogrammi näüdätäs viil saami, Ungari ja Soomõ filmikeisi, Eesti animatsiooni ni ummamuudu filmipruuvõ tervest ilmast.

Seod filmifestivalli tetäs selle, et soomõ-ugri filmikunsti edesi avita ja vahtsit filmitegijt vällä opada. Oppamisõ tüütarõ omma hummogidõ neläl pääväl. Oppasõ Kivastiku Mart ja ungarlanõ Dániel Erdélyi.

Filmitegemise oppust pidä tähtsäs festivali kunstilinõ juht, Ungarist Misso kanti elämä tulnu Edina Csüllög. Tä hindäs, et hõimurahvil jääs filmitego sakõst katski selle, et olõ-i rahha, a mõnikõrd ka selle, et olõ-i mõistmist.

Festivali kõrraldaja ütlese, et soomõ-ugri filmi, kiil ja miil omma põnõva ka tõisi rahvidõ jaos. Nii tultas Tsiistrehe kokko filme kaema Hispaaniast, Mehhikost, Jaapanist ja muialt. Seo festivali ja laembalt soomõ-ugri kultuuri hää hoitja om võro kiränik Kauksi Ülle.

Pileti ja kõgõ muu kotsilõ saa täpsembät teedüst kodolehe fuff.ee päält. Facebook: FUFF Finno-Ugric Film Festival.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit