Rehekuu viimätsel pääväl naaruti Vana-Koiola rahvamajan publikut Põlvamaa sõnakunsti meistri. Püüne pääle astsõva laheda muti Lahedalt, Vastsõ-Kuustõ folklooripunt Kõivokõsõ, Leevi lustaka vanaimä (pildi pääl) ja ütsikesinejä Õkva Margit. Rahvas valisi hindä lemmikus sõnameistris Laheda laheda muti Tooni ehk sis Vestla Toomassõ. Perlovi Bibi pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit