Puulpäävä, 5. süküskuul peeti Setomaal Kolossova külän kuningriigi päivä. Sääne päiv, ku kõrra aastan ütes pääväs kuulutõdas vällä Seto Kuningriik, oll’ joba 27. kõrd. Nigu õks valiti kuningriigi pääväl ka Seto ülembsootska ehk kuninga Peko maapääline asõmik. Seokõrd sai ülembsootskas Järvelilli Rein, kiä oll’ sootska ka minevä aastak. Setodõ naabriil võrokõisil oll’ kah kuningriigi pääväl välän uma saatkund. Saatkunnan näüdäti käsitüüd, mängiti pilli, kõnõldi suidsusannakombist ja Vana-Võromaa muusõumõst. Kuuba Raineri pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit